Program de formare online – Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar

În perioada 10.09.2020-17.09.2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar” avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Cursul s-a desfășurat în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro.
Prima grupă de cursanți, constituită din cadre didactice care predau la învățământul primar în unitățile școlare din mediul urban și rural ale județului Tulcea, au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind organizarea și desfășurarea lecțiilor din perspectiva abordării interdisciplinare și a învățării integrate în mediul online, utilizarea de instrumente și aplicații digitale și adaptarea tehnicilor de comunicare în mediul virtual.
Cursanții au apreciat îndrumările teoretice şi practice pentru organizarea activităților de învățare cu elevii în mediul online, exemplele concrete și modalitățile de utilizare a instrumentelor digitale prezentate de formatori în desfășurarea programului.
Formatori: profesor învățământ primar Suciu Maria, profesor învățământ primar Cîrnat Laura și psiholog Ilie Cătălina Aurelia.
Responsabil program: prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea