Buletin informativ – 21.09.2020

 

Lista programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 14 – 19.09.2020, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie 15.09.2020 2 ore 22

cadre didactice

2. Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online 16.09.2020 2 ore 25

cadre didactice

3. Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar 17.09.2020 2 ore 19

cadre didactice

4. Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online 19.09.2020 4 ore 23

cadre didactice

5. Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online 19.09.2020 4 ore 26

cadre didactice

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR