Curs de formare online ”Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar”, grupa 2

În perioada 22-30 septembrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea desfășoară programul de formare ”Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore, pentru a doua grupă de cursanți.
Programul de formare vizează abilitarea celor 24 de cadre didactice, care predau la învățământul primar în unitățile școlare din județul Tulcea, în organizarea și desfășurarea lecțiilor din perspectiva abordării interdisciplinare și a învățării integrate în mediul online, utilizarea de instrumente și aplicații digitale și adaptarea tehnicilor de comunicare în mediul virtual.
Cursul se desfășoară în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro și este structurat astfel: 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare), 4 ore asincron (teme şi aplicaţii offline) şi 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar).
Formatori: profesor învățământ primar, Panait Virginia și psiholog, Ilie Cătălina Aurelia.