Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online_grupa 2

În perioada 16.09.2020-23.09.2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online”, grupa 2, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Cursul s-a desfășurat în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro.
Grupa de cursanți, constituită din cadre didactice care predau la învățământul preșcolar în unitățile școlare din mediul urban și rural ale județului Tulcea, au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind organizarea activităților de educație timpurie în mediul online; utilizarea de metode și resurse educaționale online adaptate particularităților de vârstă a preșcolarilor; utilizarea de instrumente și aplicații digitale și adaptarea tehnicilor de comunicare în mediul virtual.
Cursanții au apreciat îndrumările teoretice şi practice pentru organizarea activităților de învățare cu preșcolarii în mediul online, exemplele concrete și modalitățile de utilizare a instrumentelor digitale prezentate de formatori în desfășurarea programului.

Formatori: inspector școlar pentru educație timpurie Mincu Steliana, profesor învățământ preșcolar Olteanu Dorina, psiholog Ilie Cătălina Aurelia
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea