În perioada 24 aprilie– 9 iunie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, 40 ore, 10 CPT. Cursul se derulează cu fonduri finanțate din cadrul PNRR/PNRAS pentru o grupă de formabili constituită din cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Lucreția Suciu” Oradea, județul Oradea.
Sesiunile de formare se desfășoară online sincron/asincron, pe platforma e-learning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/ și vizează dezvoltarea competențelor de aplicare a metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor cadru și a programelor pe discipline, formarea abilităților de proiectare, predare-învățare-evaluare a conținuturilor învățării. Echipa de formatori este alcătuită din profesorii Mioara Ranciu, Maria Suciu și informatician Alexandra-Mara Ivan.