Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat, în perioada 18 februarie – 20 aprilie 2023, programul de formare continuă acreditat ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, 40 ore, 10 CPT, pentru o grupă de formabili constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar din județele Tulcea și Botoșani. Programul de formare a dezvoltat participanților competențe de aplicare a strategiilor de lucru eficiente pentru dezvoltarea unor practici incluzive, de combatere a discriminării și a comportamentelor discriminatorii, de incluziune a elevilor cu cerințe educative speciale în școala de masă, de aplicare a strategiilor și instrumentelor pentru asigurarea accesului egal la educație tuturor copiilor.
Cursul s-a desfășurat în regim online, pe platforma e-learning a Casei Corpului Didactic Tulcea, https://ccdtl.reteauaedu.ro/, fiind susținut de echipa de formatori alcătuită din conferențiar universitar doctor Petre Raluca-Brîndușa, profesor Cherciu Cristina-Sinduța și psiholog Ilie Cătălina-Aurelia.
Responsabil program de formare: profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța