Nr. 527/24.04.2023

 

Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 20.03.2023-26.03.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 20.03.2023 3 ore

 

22 cadre didactice
2. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 21.03.2023 1 oră

 

7 cadre didactice
3. ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – S1_grupa 1 22.03.2023 2,5 ore

 

25 cadre didactice
4. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 23.03.2023 1 oră

 

7 cadre didactice
5. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 23.03.2023 3 ore

 

22 cadre didactice
6. ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – S1_grupa 1 24.03.2023 2 ore 25 cadre didactice

 

 

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu