Program de formare ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, grupa 2
În perioada 17 februarie 2023 – 20 aprilie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației intitulat ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, 40 ore, 10 CPT, pentru o grupă de formabili constituită din 24 cadre didactice din învățământul preuniversitar, din județele Tulcea, Constanța, Buzău, Bihor, Vrancea.
În cele 40 de ore desfășurate online sincron/asincron, pe platforma e-learning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ , cursul a vizat dezvoltarea competențelor de aplicare a metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor cadru și a programelor pe discipline, formarea abilităților de proiectare și predare-învățare-evaluare a conținuturilor învățării.
Modulele programului au fost susținute de profesorii formatori Mioara Ranciu, Maria Suciu și Alexandra-Mara Ivan.
Responsabil program de formare: profesor metodist Cristina-Sinduța Cherciu