Casa Corpului Didactic Tulcea anunță publicarea numărului 33 al revistei online ”Convorbiri didactice” ISSN: 2247-7179, ISSN-L: 1222-2194, care conține articole scrise de către cadre didactice din județele Tulcea, Gorj, și Argeș. Acesta poate fi studiat accesând www.ccdtulcea.ro, secțiunea Revista on line.

Autorii materialelor pot ridica adeverințele de publicare de la sediul C.C.D. Tulcea, str. Alunișului nr.7.

Colectivul de redacție al revistei C.C.D. Tulcea