Casa Corpului Didactic Tulcea anunță publicarea numărului 33 al revistei online ”Convorbiri didactice” ISSN: 2247-7179, ISSN-L: 1222-2194. În noul număr sunt publicate articole scrise de către cadre didactice din județele Tulcea, Gorj, și Argeș.
Noul număr poate fi studiat accesând www.ccdtulcea.ro , secțiunea Revista on line.
Autorii articolelor pot ridica adeverințele de publicare de la sediul C.C.D. Tulcea, str. Alunișului nr.7.
Colectivul de redacție al revistei C.C.D. Tulcea