Program de formare ”Managementul comunicării și relații publice”

În perioada decembrie 2021 – februarie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în regim online programul de formare acreditat de Ministerul Educației ”Managementul comunicării și relații publice”, 40 ore, 10 CPT, pentru o grupă de formabili, personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar tulcean. Un număr de 34 de participanți și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile privind realizarea de diagnostice comunicaționale în organizațiile școlare, cultivarea unei culturi organizaționale incluzive, negocierea cu partenerii strategici și medierea situațiilor de comunicare complexe. Aplicațiile au oferit participanților oportunitatea de a împărtăși achizițiile de pe parcursul fiecărei teme prin prisma propriei experiențe de comunicare și relaționare în organizația școlară. Cursul a fost susținut de conferențiar universitar doctor, Petre Raluca Brîndușa.
Responsabil program: profesor metodist Nela Mitrea.