Programul de formare ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, grupa 1

În perioada 4 decembrie 2021 – 16 februarie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare acreditat ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, cu durata de 40 ore, 10 credite profesionale transferabile. Cursul s-a desfășurat online sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ . Pe parcursul celor patru module, cursanții au abordat teme actuale precum inteligența emoțională, prevenirea bulliyng-ului, parteneriatul școală – familie în educarea caracterului, cu aplicabilitate în activitatea școlară și extrașcolară.Programul de formare a fost susținut de profesor formator Jenica Batiste.
Responsabil program formare: profesor metodist Laura Aurelia Șerban.