Program de formare „Etică și integritate”, grupa 1

În perioada 01 – 16 februarie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat programul de formare continuă ”Etică și integritate”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 24 ore. Grupul țintă a cuprins personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice. Tematica cursului a vizat managementul instituțiilor și activităților din perspectiva prevenirii actelor de corupție, tehnici specifice de prevenție și de combatere a actelor de corupție, strategii și mijloace de comunicare în prevenirea corupției, codul de etică, deontologie profesională.
Programul de formare a fost susținut de lector Lucian Țugui, comisar șef de poliție (r) în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, sesiunile fiind desfășurate online, sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri, dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Responsabil program: prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea.