În perioada 20 ianuarie 2024 – 05 februarie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare continuă „Integrarea educațională în grădiniță a copilului cu dizabilitate intelectuală”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 30 de ore.
Grupa a fost constituită din 25 de cadre didactice care predau la nivel preșcolar, personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control pentru educație timpurie.
Programul de formare a avut ca scop dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza tehnici adecvate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor cu dizabilitate intelectuală, dezvoltarea competențelor de a implementa strategii de predare adaptate nivelului de înțelegere a copiilor, dezvoltarea abilităților de a integra în procesul didactic metode interactive care să faciliteze procesul de învățare, de a aplica strategii de gestionare a comportamentelor problematice și de a facilita colaborarea cu părinții.
Activitățile de formare s-au desfășurat pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/ și au fost susținute de lector universitar doctor Agheană Viorel, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București.

Responsabil organizare program de formare: profesor metodist Bumbac Carmen Gabriela