În perioada 21 februarie 2024 – 02 aprilie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea va furniza programul de formare continua acreditat de Ministerul Educației ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, cu durata de 40 ore, 10 CPT. Grupul țintă este format din personal didactic de predare din învățământul preuniversitar. Activitatea de formare va fi organizată pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/: 20 ore sincron (webinarii), 20 ore asincron (teme şi aplicaţii offline). Programul de formare are ca scop dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a aplica instrumente şi tehnici specifice de modelare a trăsăturilor de caracter al elevilor, dezvoltarea competențelor de utilizare a unor strategii de intervenţie pentru prevenirea și gestionarea situațiilor problemă în grupul de elevi și combaterea bullying-ului în școală și dezvoltarea abilităților de consiliere a părinților, pentru îmbunătățirea cunoașterii personalității copiilor și gestionarea comportamentelor problematice.
Modulele programului vor fi susținute de profesorul formator Jenica Batiste.

Responsabil organizare program de formare: profesor Șerban Laura Aurelia