În perioada 03.04.2021 – 17.04.2021, prima grupă formată din 31 de profesori care predau în unitățile de învățământ din județul Tulcea, a parcurs programul de formare ”Strategii de intervenție educațională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masă”, susținut de domnul Viorel Agheană, lector universitar doctor în cadrul Universității București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Cursul avizat de Ministerului Educației și Cercetării, cu durata de 16 ore, furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/, a răspuns nevoii de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în domeniul psihopedagogiei speciale.
Sesiunile de formare online s-au desfășurate sincron/asincron, iar conținuturile abordate au vizat educația incluzivă, instrumente de evaluare ale principalelor tulburări de dezvoltare, strategii de intervenție educațională la clasă pentru elevii cu CES cu tulburări de comportament.
Responsabil program: prof. metodist Mitrea Nela, C.C.D. Tulcea.