Buletin informativ_19.04.2021

 

 

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 12.04.2021–18.04.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”-grupa 1

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

12.04.2021 4 ore 33 cadre didactice
2. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”-grupa 1

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

13.04.2021 3,5 ore 33 cadre didactice
3. Managementul comunicării și relații publice-grupa 1 13.04.2021 2 ore 27 cadre didactice
4. Managementul comunicării și relații publice-grupa 1 14.04.2021 4 ore 27 cadre didactice
5. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”-grupa 1

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

15.04.2021 2 ore 33 cadre didactice
6. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

15.04.2021 4 ore 29 cadre didactice
7. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educational”-grupa 1 15.04.2021 3,5 ore 31 cadre didactice /didactic auxiliar
8. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educational”-grupa 1 16.04.2021 3 ore 31 cadre didactice /didactic auxiliar
9. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educational”-grupa 1 17.04.2021 8 ore 31 cadre didactice /didactic auxiliar
10. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

17.04.2021 3,5 ore 29 cadre didactice
11. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 1

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

17.04.2021 7,5 ore 29 cadre didactice
12. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

17.04.2021 7 ore 34 cadre didactice
13. Strategii de intervenție educațională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masa – grupa 1 17.04.2021 2 ore 31 cadre didactice
14. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

17.04.2021 7,5 ore 22 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina