Activitate metodică cu bibliotecarii școlari și responsabilii CDI

Joi, 15 aprilie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat întâlnirea responsabililor centrelor de documentare şi informare (CDI) şi a bibliotecarilor şcolari din unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea. Tema întâlnirii a fost „Utilizarea în bibliotecile școlare a cărților în format electronic (ebook): tipuri, modul de obținere, utilizare, drepturi de autor”. A fost prezentată modalitatea de utilizare a cărților în format electronic într-o bibliotecă școlară, participanții primind și un ghid practic pentru acest domeniu.
Întâlnirea a fost organizată în sistem video online sincron.
Au fost prezenți 41 de bibliotecari școlari și responsabili CDI, activitatea metodică online fiind susținută de către profesor metodist, cu atribuții delegate pentru compartimentul biblioteca, Nicolae Ariton.