Buletin informativ_26.04.2021

 

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 19.04.2021–25.04.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

20.04.2021 4 ore 22 cadre didactice
2. Managementul comunicării și relații publice- grupa 1 20.04.2021 3,5 ore 27 cadre didactice
3. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

21.04.2021 3,5 ore 22 cadre didactice
4. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

22.04.2021 4 ore 22 cadre didactice
5. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

22.04.2021 4 ore 29 cadre didactice
6. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educational”-grupa 1 24.04.2021 8  ore 31 cadre didactice /didactic auxiliar
7. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

24.04.2021 2,5 ore 29 cadre didactice
8. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 1

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

24.04.2021 7,5 ore 29 cadre didactice
9. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

24.04.2021 7 ore 34 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina