În perioada 05 noiembrie 2022 – 29 noiembrie 2022 se desfășoară programul de formare continuă ”Elemente de proiectare curriculară în educație fizică și sport, în contextul Curriculumului Național actual”, 30 de ore, avizat prin M.E./D.G.M.R.U.R.S. nr. 32565/14.10.2022 , Sesiunile de formare se desfășoară în format blended learning (față în față/online asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 4224/06/07/2022) sub coordonarea profesorului formator Szuchanszki Alice.

Grupul țintă este constituit de I.S.J Tulcea și cuprinde profesori care predau disciplina educație-fizică și sport la ciclul primar, gimnazial și liceal (suplinitori, calificați și necalificați, debutanți, cu definitivat). Costurile programului de formare sunt suportate din bugetul de perfecționare aferent anului 2022.