Sâmbătă, 5 noiembrie, debutează la Casa Corpului Didactic Tulcea cursul „Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”.

Programul de formare, derulat în perioada 5 noiembrie 2022 – 28 noiembrie 2022, pe parcursul a 30 de ore de formare, avizat prin adresa M.E../D.G.M.R.U.R.S. nr. 32565/14.10.2022, se desfășoară pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ sub coordonarea profesorilor formatori Rusu Felicia Mihaela și Peiciu Marinela.

Pentru programele de formare din categoria I și II, prioritare M. E./I.S.J. Tulcea, gratuite (fără taxă), grupul țintă este constituit de I.S.J. Tulcea și vor fi suportate din bugetul de perfecționare aferent anului 2022.