C.C.D. Tulcea, în calitate de facilitator de formare, a desfășurat în 18 octombrie și 3 noiembrie 2022, două activități de informare și consiliere, în format online, privind aplicarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin Ordinul M.E. nr. 4224/06.07.2022 și implementarea Procedurii specifice privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcţională, elaborată în acord cu legislația mai sus menționată. La activități au participat membri ai Comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică din unitățile de învățământ din județul Tulcea, profesorii metodiști și directorul Casei Corpului Didactic Tulcea și inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea.