În perioada 27 ianuarie – 8 februarie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 30 de ore. Echipa de formatori, alcătuită din inspector școlar pentru proiecte educaționale Felicia Mihaela Rusu și profesor Marinela Peiciu, a prezentat oportunitățile pe care le oferă proiectele din cadrul programului Erasmus+, proiectele de granturi pentru școli, cu accent pe Acțiunea Cheie 1 (KA1)-Mobilitatea persoanelor în scopul învățării.

Aplicațiile practice au oferit participanților posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de completare a formularelor specifice fiecărui tip de proiect și de identificare a unor modalități și instrumente care să faciliteze dezvoltarea de parteneriate strategice și de mobilitate în spațiul european, pentru elevi și profesori.

Grupul țintă a fost constituit din 21 de cadre didactice din învățământul preuniversitar.

Programul de formare a fost coordonat de profesor metodist Ileana Gălățescu.