În perioada decembrie 2022 – martie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației, intitulat ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, 40 ore, 10 CPT, pentru o grupă de formabili constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar, din cadrul Liceului Tehnologic ”Radu Prișcu” Dobromir, județul Constanța.
Pe parcursul celor 40 de ore desfășurate online sincron/asincron, cursul a vizat dezvoltarea competențelor de aplicare a metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor cadru și a programelor pe discipline, formarea abilităților de proiectare, predare-învățare-evaluare a conținuturilor învățării.
Modulele programului au fost susținute de profesorii formatori Mioara Ranciu, Maria Suciu și Alexandra-Mara Ivan.