Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 13.03.2023-19.03.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”PROF III – Management educațional în context mentoral ”S1_PROF_III_P8_12_TL_01 13.03.2023 2 ore 30 cadre didactice
2. ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” – S1_grupa 1 13.03.2023 2 ore 25 cadre didactice
3. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 13.03.2023 2 ore 22 cadre didactice
4. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 14.03.2023 1 oră 7 cadre didactice
5. ”PROF III – Management educațional în context mentoral ”S1_PROF_III_P8_12_TL_01 14.03.2023 2 ore 30 cadre didactice
6. ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” – S1_grupa 1 14.03.2023 2 ore 25 cadre didactice
7. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 14.03.2023 2 ore 22 cadre didactice
8. ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – S1_grupa 1 14.03.2023 2,5 ore 25 cadre didactice
9. ”PROF III – Management educațional în context mentoral ”S1_PROF_III_P8_12_TL_01 15.03.2023 5 ore

 

30 cadre didactice
10. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 1 15.03.2023 2 ore 23 cadre didactice
11. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 2 15.03.2023 2 ore

 

23 cadre didactice
12. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 15.03.2023 2 ore

 

18 cadre didactice
13. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 15.03.2023 /2 ore

 

9 cadre didactice
14. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 16.03.2023 1 oră

 

7 cadre didactice
15. ”PROF III – Management educațional în context mentoral ”S1_PROF_III_P8_12_TL_01 16.03.2023 2 ore 30 cadre didactice
16. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 16.03.2023 2 ore 22 cadre didactice
17. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 17.03.2023    3 ore 22 cadre didactice
18. ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – S1_grupa 1 17.03.2023   2 ore 25 cadre didactice
19. ”PROF III – Management educațional în context mentoral ”S1_PROF_III_P8_12_TL_01 17.03.2023 6 ore 30 cadre didactice
20. ”PROF III – Management educațional în context mentoral ”S1_PROF_III_P8_12_TL_01 18.03.2023 3 ore 30 cadre didactice
21. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 18.03.2023 4 ore

 

22 cadre didactice
22. ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – S1_grupa 1 18.03.2023 7,5 ore 25 cadre didactice
23. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 19.03.2023 4 ore 22 cadre didactice
24. ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – S1_grupa 1 19.03.2023   4 ore 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu