Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 06.03.2023-12.03.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”PROF III – Management educațional în context mentoral ”S1_PROF_III_P8_12_TL_01 06.03.2023 2 ore 30 cadre didactice
2. ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” – S1_grupa 1 06.03.2023 1,5 ore 25 cadre didactice
3. ”Managementul comunicării și relații publice” – S1_grupa 1 07.03.2023 2,5 ore 23 cadre didactice
4. ”PROF III – Management educațional în context mentoral” S1_PROF_III_P8_12_TL_01 07.03.2023 2 ore 30 cadre didactice
5. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 07.03.2023 2 ore 7 cadre didactice
6. ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” – S1_grupa 1 07.03.2023 2 ore

 

25 cadre didactice
7. ”PROF III – Management educațional în context mentoral” S1_PROF_III_P8_12_TL_01 08.03.2023 5 ore

 

30 cadre didactice
8. ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” – S1_grupa 1 08.03.2023 1 oră 25 cadre didactice
9. ”Managementul comunicării și relații publice” – S1_grupa 1 09.03.2023 2,5 ore 23 cadre didactice
10. ”PROF III – Management educațional în context mentoral” S1_PROF_III_P8_12_TL_01 09.03.2023 2 ore 30 cadre didactice
11. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 09.03.2023 1 oră 7 cadre didactice
12. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 09.03.2023 2 ore 22 cadre didactice
13. ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – S1_grupa 1 09.03.2023 2 ore 25 cadre didactice
14. ”Managementul comunicării și relații publice” – S1_grupa 1 10.03.2023    2 ore 23 cadre didactice
15. ”PROF III – Management educațional în context mentoral” S1_PROF_III_P8_12_TL_01 10.03.2023 6 ore 30 cadre didactice
16. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 10.03.2023 1 oră 22 cadre didactice
17. ”PROF III – Management educațional în context mentoral” S1_PROF_III_P8_12_TL_01 11.03.2023 3 ore 30 cadre didactice
18. ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” – S1_grupa 1 11.03.2023 4 ore 25 cadre didactice
19. ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – S1_grupa 1 11.03.2023 3 ore 25 cadre didactice

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu