În perioada 10 decembrie 2022 – 2 martie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, 40 ore, 10 CPT, pentru o grupă de formabili constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar, din cadrul Liceului Tehnologic ”Radu Prișcu” Dobromir, județul Constanța.

Cursul a vizat, în cele 40 de ore desfășurate online sincron/asincron, pe platforma e-learning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea, dezvoltarea competențelor de aplicare a metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor cadru și a programelor pe discipline, formarea abilităților de proiectare și predare-învățare-evaluare a conținuturilor învățării.

Modulele programului au fost susținute de formatorii Mioara Ranciu, Maria Suciu și Alexandra-Mara Ivan.

Responsabil program de formare: profesor metodist Cristina-Sinduța Cherciu