În perioada 9 decembrie 2022 – 2 martie 2023, s-a desfășurat programul de formare continuă acreditat ”Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală”, având grup țintă 21 de formabili, personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Cursul, acreditat prin O.M.E. nr. 3737/27.04.2021, cu durata de 60 ore, 15 CPT, s-a desfășurat în format online pe platforma e-learning https://ccdtl.reteauaedu.ro. Participanții și-au consolidat abilitățile privind tehnoredactarea avansată de documente în procesorul de text Word, operarea în aplicația de calcul tabelar Excel, crearea prezentărilor profesionale de tip PowerPoint. Sesiunile de formare au fost susținute de profesor Mihaela Spătaru.

Responsabil program: informatician Alexandra Mara Ivan, C.C.D. Tulcea