În perioada 5-27 noiembrie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 30 de ore. Au participat 22 de formabili, reprezentanți ai unităților de învățământ din județul Tulcea care nu au avut în desfășurare proiecte ERASMUS+ în anii anteriori. Inspectorul școlar pentru proiecte educaționale, formator Rusu Felicia Mihaela, a prezentat oportunitățile pe care le oferă proiectele din cadrul programului Erasmus+, granturile pentru școli și alte tipuri de programe cu finanțare europeană.
Pe parcursul aplicațiilor practice, profesorul formator Peiciu Marinela a oferit participanților posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de completare a formularelor specifice fiecărui tip de proiect și de identificare a unor modalități și instrumente care să faciliteze dezvoltarea de parteneriate strategice și de mobilitate în spațiul european, pentru elevi și profesori.
Responsabil program: profesor Nela Mitrea, C.C.D. Tulcea.