Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 05.12.2022-11.12.2022, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 05.12.2022   4 ore

 

30 cadre didactice
         2. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 06.12.2022 4 ore

 

30 cadre didactice
         3. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 1 05.12.2022 4 ore

 

23 cadre didactice
         4. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 2 06.12.2022 4 ore

 

23 cadre didactice
         5. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 07.12.2022 2 ore 20 cadre didactice
         6. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 08.12.2022 2 ore 20 cadre didactice
         7. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 05.12.2022 2 ore 10 cadre didactice
         8. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 08.12.2022 2 ore 10 cadre didactice
         9. ,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 09.12.2022 2 ore 21 cadre didactice
       10. ,,Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” 10.12.2022 4 ore 25 cadre didactice
       11. ,, Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” 11.12.2022 3,5 ore 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu