În perioada 05 – 29 noiembrie 2022, s-a desfășurat programul de formare continuă ”Elemente de proiectare curriculară în educație fizică și sport, în contextul Curriculumului Național actual”, având grup țintă profesori care predau disciplina educație-fizică și sport la ciclul primar, gimnazial și liceal. Cursul avizat de Ministerul Educației, cu durata de 30 ore, s-a desfășurat în format blended learning, față în față în locația Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea și online asincron pe platforma e-learning https://ccdtl.reteauaedu.ro. Participanții au apreciat îndrumările teoretice şi practice pentru organizarea activităților de învățare cu elevii la disciplina educație fizică și sport, și-au consolidat abilitățile privind utilizarea de instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea didactică pe platforme educaționale și crearea de instrumente de evaluare. Sesiunile de formare au fost susținute de profesorul formator, inspector școlar Szuchanszki Carmen-Alice.
Responsabil program: profesor Șerban Laura, C.C.D. Tulcea