În perioada 17-26 noiembrie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat online cursul intitulat ”Program de formare continuă a profesorilor metodiști”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 16 ore. Participanții, 25 de cadre didactice selectate în Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, și-au dezvoltat competențele necesare desfăşurării inspecţiei şcolare și activității de consiliere privind dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a cadrelor didactice. Formabilii au apreciat informațiile teoretice şi practice, recomandările și sugestiile transmise de formatorul programului, referitoare la aplicarea metodologiilor și reglementărilor în vigoare emise de Ministerul Educației, privind etapele și documentele specifice inspecțiilor școlare planificate în acest an școlar, la nivelul județului Tulcea.

Cursul este finanțat din bugetul de perfecționare alocat de Ministerul Educației pentru formarea continuă a cadrelor didactice.

Formator: Mioara Ranciu, inspector școlar general adjunct

Responsabil program: profesor metodist Cristina-Sinduța Cherciu, C.C.D. Tulcea