Casa Corpului Didactic Tulcea organizează joi, 7 decembrie 2023, ora 14.00, la sediul din strada Alunișului, nr. 7, în sala de conferințe, întâlnirea de lucru cu reprezentanții comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică (CMDFCD), cu atribuții privind dezvoltarea profesională continua, desemnați de unitățile de învățământ din județul Tulcea.

Activitatea are în agendă prezentarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2023-2024, a legislației privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, acumularea creditelor profesionale transferabile și a informațiilor referitoare la evoluția în cariera didactică prin acordarea gradelor didactice.