Joi, 7 decembrie 2023, a avut loc a doua întâlnire de lucru cu reprezentanții comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică (CMDFCD), cu atribuții privind dezvoltarea profesională continuă, din unitățile școlare de pe raza județului Tulcea, organizată de Casa Corpului Didactic Tulcea.

Agenda activității a cuprins prezentarea ”Ofertei de formare pentru anul școlar 2023 – 2024”, a legislației specifice privind dezvoltarea profesională a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, acumularea creditelor profesionale transferabile și evoluția în carierea didactică, aspecte privind organizarea activităților de formare continuă.

Întâlnirea a fost coordonată de echipa Casei Corpului Didactic Tulcea, alcătuită din prof. Gabriela Nichifor în calitate de director și profesorii metodiști Carmen-Gabriela Bumbac și Cristina-Sinduța Cherciu, în colaborare cu prof. Mariana Pavel, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane.