Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, în data de 29 noiembrie 2023, o primă întâlnire de lucru cu reprezentanții comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică (CMDFCD), cu atrbuții privind formarea continuă, desemnați de unitățile de învățământ din municipiul Tulcea.

Agenda activității a cuprins prezentarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2023 – 2024, a legislației specifice privind dezvoltarea profesională a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, acumularea creditelor profesionale transferabile și evoluția în carierea didactică, aspecte privind organizarea activităților de formare continuă.

Întâlnirea a fost coordonată de echipa Casei Corpului Didactic Tulcea, alcătuită din prof. Gabriela Nichifor în calitate de director și profesorii metodiști Carmen-Gabriela Bumbac și Cristina-Sinduța Cherciu. Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a fost reprezentat de prof. Mariana Pavel, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane.