În perioada 18 mai 2024 – 19 iunie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, pentru a doua grupă de cursanți, programul de formare continuă „Clasa de elevi ca teritoriu al întâlnirilor. Filosofii și instrumente de management”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 30 de ore.

Grupa a fost constituită din 24 de cadre didactice din învățământul preuniversitar de la Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea. S-a adăugat Școala Gimnazială Frecăței, județul Tulcea, programul de formare reprezentând una dintre activitățile finanțate în cadrul proiectului implementat de unitatea de învățământ prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – PNRAS.

Programul de formare a avut ca scop dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de management al clasei de elevi, de gestionare a comportamentelor elevilor, de promovare a colaborării și de construire a relațiilor pozitive în clasă.

Activitățile de formare s-au desfășurat în sistem blended-learning, 12 ore sesiuni de formare față-în-față, susținute de conf. univ. dr. Petre Cristian, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Ovidius” Constanța și 18 ore online asincron pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/.

Responsabil organizare program de formare: profesor metodist Bumbac Carmen Gabriela