Casa Corpului Didactic Tulcea, reprezentată de prof. Gabriela Nichifor, în calitate de director, a fost prezentă la Conferința de lansare a proiectului ”Districte Globale – Educație critică pentru cetățenia globală, localizată și informală, pentru o mai largă incluziune și implicare a tinerilor europeni în provocările locale și globale”.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și reunește organizații din Austria, Germania, Grecia, Polonia, Slovacia, Spania, Ungaria, România, sub coordonarea Fondazione ACRA din Italia.
Organizatorul evenimentului a fost Asociația ”Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”, partenerul din România, echipa de implementare fiind coordonată de doamna Nina Cugler, în calitate de Președinte.

Obiectivul general al proiectului vizează realizarea unei societăți mai incluzive, cu un simț dezvoltat al co- responsabilității pentru dezvoltarea durabilă locală și provocările globale.
Obiectivele specifice se vor concretiza în:
1.Mai mulți cetățeni tineri ai UE din segmente de populație mai puțin implicate în provocările globale sunt implicați, cu o participare echilibrată a femeilor și bărbaților, pentru a contracara inegalitățile globale la nivel local și global.
2.Educația pentru cetățenia globală este mai bine integrată în politicile și practicile din afara sistemului educațional formal, care vizează segmente de populație mai puțin implicate în provocările globale din statele membre ale UE.
3.Participarea fetelor și a tinerelor femei în acțiunile locale de combatere a inegalităților globale este consolidată în rândul segmentelor de populație mai puțin implicate în provocările globale.
În România, grupul țintă al proiectului va fi selectat exclusiv din județul Tulcea, la această conferință participând reprezentanți ai instituțiilor publice, autorităților locale, organizațiilor nonguvernamentale care vor avea un rol important în desfășurarea activităților și atingerea rezultatelor. Perioada de derulare a proiectului este de 4 ani, respectiv 1 februarie 2024 – 31 ianuarie 2028.