În perioada 3 – 17 iunie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Dezvoltarea competențelor profesorilor de matematică pentru susținerea participării elevilor la EN VIII”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 20 ore. Grupa de formabili a inclus și profesori proveninți din unitățile de învățământ în care s-au înregistrat rezultate slabe și procent ridicat de neparticipare la examenele naționale, conform situațiilor statistice realizate de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.

Echipa de formatori, alcătuită din prof. Monica Petre – inspector școlar pentru matematică și informatică, prof. Camelia Ivanov – director al Liceului Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea, prof. Adrian Ivan și consilier școlar Jenica Batiste, a susținut modulele ”Strategii interactive și resurse digitale integrate în procesul de învățare ca demers de motivare a elevilor”, ”Elemente de didactică și curriculum la matematică – nivel gimnaziu”, ”Evaluarea competențelor elevilor ca rezultate ale învățării”, ”Predarea diferențiată – organizarea activităților de educație remedială”, ”Intervenții personalizate pentru susținerea participării elevilor aflați în situații de risc la EN VIII”.

Conținutul programului a rezultat din datele cuprinse în raportul elaborat de Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, cu privire la neparticiparea elevilor la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a, realizat la solicitarea Ministerului Educației.

Cursul a fost furnizat gratuit, costurile fiind asigurate din bugetul alocat pentru dezvoltare profesională de către M.E./I.S.J. Tulcea.

Responsabil organizare program de formare: profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța