Program de formare „Abilitarea curriculară a profesorilor care predau disciplina educație fizică și sport”

În perioada 01.11.2019-16.11.2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a profesorilor care predau disciplina educație fizică și sport”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 24 ore. Grupa de formabili a fost constituită din profesori care predau disciplina educație fizică și sport la ciclul primar, gimnazial și liceal, în anul școlar 2019-2020, în unitățile de învățământ din mediul urban și rural ale județului Tulcea. Cursanții au avut oportunitatea să-și perfecționeze tehnicile de concepere și proiectare a planificărilor, unităților de învățare și lecțiilor la disciplina educație fizică și sport. Modul de abordare a conținuturilor de către formator, exemplele concrete furnizate, claritatea materialelor prezentate și disponibilitatea acestuia de a răspunde tuturor întrebărilor, abordarea practic-aplicativă a conținuturilor programei și a tematicilor relevante pentru activitatea la clasă în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculumul disciplinei educație fizică, au fost aspecte apreciate de participanții la curs.
Formator: Szuchanszki Carmen Alice – inspector școlar pentru educație fizică și sport, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea