Program de formare „Aspecte esențiale ale activității didactice în cadrul disciplinelor din aria curriculară Arte”

În perioada 02.11.2019-22.11.2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Aspecte esențiale ale activității didactice în cadrul disciplinelor din aria curriculară Arte”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 24 ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice, profesori calificați/necalificați și suplinitori calificați care predau disciplinele Educaţie muzicală şi Educaţie plastică/artistică/vizuală, în anul școlar 2019-2020, în unitățile de învățământ din mediul urban și rural ale județului Tulcea. În cadrul cursului, formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind: modalități de abordare a specificității activităţilor (şcolare şi extraşcolare) care implică educaţia muzicală şi educaţia plastică/artistică/vizuală, exersarea şi dezvoltarea abilităţilor de proiectare didactică, pornind de la noul curriculum şi de utilizare a strategiilor didactice tradiţionale, cât şi moderne, formarea de priceperi/deprinderi de evaluare a activităţilor specifice disciplinelor din aria curriculară Arte. Cursanții au apreciat atât modalitatea formatorului de abordare a conținuturilor, cât și activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculumul specific ariei curriculare Arte – Educaţie muzicală/Educaţie muzicală specializată şi Educaţie plastică/artistică/vizuală.
Formator: Buhai Monica–Laura – inspector școlar pentru arte, I.S.J. Tulcea
Responsabil program:prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea