Program de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul preșcolar”

În perioada 02-19.11.2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul preșcolar”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 24 ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice care predau în învățământul preșcolar, în anul școlar 2019-2020, în grădinițele din mediul urban și rural ale județului Tulcea. Cursanții au avut oportunitatea să își consolideze competențe privind desfășurarea, planificarea și proiectarea demersului didactic, organizarea activităților integrate și proiectelor tematice, tilizarea metodelor moderne de predare – evaluare, rolul familiei și a mediului educațional în dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor.
Programul de formare a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modalitatea de abordare a modulelor de către formator, tematicile relevante pentru activitatea la clasă și activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculumul pentru învățământul preșcolar.
Formatori: Mincu Steliana – inspector școlar pentru educație timpurie, I.S.J. Tulcea
Cernencu Marcela – prof. învățământ preșcolar
Responsabil program:prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea