Casa Corpului Didactic Tulcea organizează programul de formare acreditat ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, cu durata de 40 ore, 10 credite profesionale transferabile, grup țintă personal didactic de predare din învățământul preuniversitar. În grupa aflată în curs de constituire, ultima care se organizează înainte de expirarea acreditării programului în acest an școlar, mai sunt 8 locuri disponibile.

Link înscriere: https://forms.gle/QjGPBZj4EqgNw3Ps7

Detalii privind programul de formare se obțin prin accesare link: https://bit.ly/Integrareagrupurilorvulnerabile

Promo curs AICI.