În data de 30 ianuarie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea a găzduit atelierul de dezvoltare profesională intitulat „Mihai Eminescu – poetul nepereche”, un schimb de bune practici la care au participat bibliotecari și responsabili ai centrelor de documentare si informare (CDI) din unități școlare din județul Tulcea.

Activitatea a reprezentat o oportunitate pentru participanți pentru a cunoaște din activitatea bibliotecilor școlare, în tematica abordată, prezentările fiind susținute de bibliotecarii Borzea Mihaela de la Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” Tulcea, Ciobu Valentina de la Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” Tulcea, Calenic Paraschiva de la Liceul de Arte ”George Georgescu” Tulcea, Fedot Diana de la Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea și Rusu Gabi de la Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea.

Evenimentul inclus în „Calendarul atelierelor de dezvoltare profesională a bibliotecarilor și responsabililor CDI pentru anul școlar 2023-2024”, a fost coordonat de profesorul metodist, cu atribuții delegate de bibliotecar, Cherciu Cristina-Sinduța.