Casa Corpului Didactic Tulcea organizează astăzi, 30.01.2024, ora 12, atelierul de dezvoltare profesională a bibliotecarilor școlari și responsabililor CDI, cu tema ”Mihai Eminescu – poetul nepereche”. Activitatea se va desfășura la sediul C.C.D. Tulcea din strada Alunișului, nr. 7 și vor participa reprezentați din unitățile de învățământ din municipiul și județul Tulcea, fiind coordonată de profesor metodist, cu atribuții delegate de bibliotecar, Cherciu Cristina-Sinduța.