În atenția cadrelor didactice_Înscrieri programe de formare semestrul al II-lea, an școlar 2019-2020

Vă anunțăm că în secțiunea Înscrieri on-line poate fi consultată lista programelor de formare care se vor desfășura în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020. Persoanele interesate se vor înscrie prin accesarea formularului de înscriere din dreptul cursului pentru care optează.
Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019–2020 a Casei Corpului Didactic Tulcea este avizată de Ministerului Educației și Cercetării prin adresa cu nr. 37537/7.10.2019.
Perioada de înscriere este 03.02.2020-29.02.2020.