În atenția cadrelor didactice

Casa Corpului Didactic Tulcea a primit avizul Comisiei de Acreditare Specializate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării pentru desfășurarea în regim online a următoarelor programe de formare acreditate:
1. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar, 40 ore, 10 CPT;
2. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul ”A Doua Șansă”, 40 ore, 10 CPT;
3. Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri, 40 ore, 10 CPT;
4. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional, 40 ore, 10 CPT;
5. Managementul comunicării și relații publice, 40 ore, 10 CPT.
Cadrele didactice care s-au înscris la aceste cursuri vor fi contactate în perioada imediat următoare în vederea începerii formării pe platforma e-learning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/, dezvoltată la nivel de C.C.D. Tulcea.