Buletin informativ_08.02.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 01.02.2021– 07.02.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”, grupa 1

02.02.2020

3 ore

22 cadre didactice

Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”, grupa 1

03.02.2021

4 ore

22 cadre didactice

Activitate de formare

Consiliere utilizare instrumente digitale Gsuite”/grup țintă: cadre didactice din Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Tulcea

05.02.2020

2 ore

18 cadre didactice

Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”, grupa 1

06.02.2021

2 ore

22 cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina

Prof. metodist Ariton Nicolae