Buletin informativ 15.02.2020

 

 

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 08.02.2021– 14.02.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ” Instrumente și aplicații digitale de bază pentru  predarea online-nivel începător”,  grupa 1 12.02.2020 2 ore 18 cadre didactice

 

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

 

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina

Prof. metodist Ariton Nicolae