Anunț depunere documentații programe de formare online ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” și ”Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală” în vederea acreditării M.E.C.

Casa Corpului Didactic Tulcea a depus spre acreditare M.E.C., documentațiile elaborate pentru două programe de formare ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, respectiv ”Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală”.
Programele de formare se vor desfășura în regim online pe platforma de eLearning a Casei Corpului Didactic Tulcea: www.ccdtl.reteauaedu.ro.
Programul de formare ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, propus spre acreditare, are 40 de ore, 10 CPT, scopul acestuia fiind abilitarea cadrelor didactice cu instrumente, metode și tehnici eficiente de intervenție pentru formarea/dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter la elevi, care să creeze/asigure un mediu de educație propice învățării și dezvoltării personale. Grupul țintă vizat este constituit din personal didactic de predare din învățământul preuniversitar. Tematicile abordate sunt: Locul caracterului în structura personalităţii umane; Trăsături fundamentale de caracter; Inteligenţa emoţională și gestionarea comportamentelor/agresiunilor de tip bullying; Parteneriatul școală – familie în educarea caracterului.
Programul de formare ” Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală”, propus spre acreditare, are 60 de ore, 15 CPT, scopul acestuia fiind fiind formarea personalului didactic și didactic auxiliar în domeniul IT, abilitarea acestora în utilizarea avansată a procesorului de texte Word, a aplicației de calcul tabelar Excel și a unor programe profesionale de prezentări multimedia. Grupul țintă vizat este constituit din personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Tematicile abordate prin conținutul programului sunt: : Utilizarea procesorului de texte Word; Calcul tabelar Excel și Realizarea prezentărilor profesionale.
După ce vor fi acreditate, cele două programe vor fi incluse în Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2020-2021.