Buletin informativ_01.02.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 25.01.2021– 31.01.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Atelier de dezvoltare profesională

Maniere digitale” – organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

28.01.2021

2 ore

52 cadre didactice

Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”, grupa 1

28.01.2020

2 ore

22 cadre didactice

Atelier de dezvoltare profesională

Experiența utilizării noilor tehnologii digitale – ce păstrăm, ce îmbunătățim pentru perioada post – COVID?” – organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

29.01.2021

2 ore

60 cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina

Prof. metodist Ariton Nicolae