Atelier online despre experiența noilor tehnologii, ce păstrăm pentru perioada post-COVID

Atelier online cu tema ”Experiența utilizării noilor tehnologii/educației digitale – ce păstrăm, ce îmbunătățim pentru perioada post-COVID?”, susținut de domnul Ciprian Fartușnic, doctor în științele educației, cercetător științific în cadrul Centrului Național pentru Evaluare și Examinare – Unitatea de Cercetare în Educație. Un seminar interactiv de dezvoltare profesională organizat de Casa Corpului Didactic Tulcea vineri, 29 ianuarie 2021, în cadrul căruia au fost explorate următoarele întrebări:
– În ce măsură perioada Covid a însemnat o creștere a utilizării noilor tehnologii pentru profesori și pentru elevii lor?
– Care sunt cele mai importante arii în care au fost utilizate tehnologii digitale din perspectiva profesorului (proiectare, predare, învățare, evaluare)?
– În ce măsură învățarea la distanță/online a însemnat organizarea unor activități de învățare diferite, o comunicare mai strânsă cu fiecare elev, oportunitatea de a înțelege mai bine nivelul achizițiilor fiecărui elev, un context de explorare a barierelor cu care elevii se confruntă în dezvoltarea competențelor specifice urmărite de programa școlară?
– În ce măsură rezultatele învățării au fost influențate de educația digitală?
– Există un impact/ajutor pentru eforturile noastre de a personaliza învățarea?
– Ce trebuie să se întâmple, care sunt condițiile în mod ideal îndeplinite pentru ca tehnologiile digitale să aibă, în realitate, un impact direct pozitiv asupra rezultatelor elevilor?
Atelierul online a fost organizat în cadrul proiectului POCU ACCED 106346, în care C.C.D. Tulcea are calitatea de partener.